potěšení pro všechny milovníky zahrad  

z Vrtby, Jan Josef, hrabě starší

1669-1734

nejvyšší purkrabí království českého