potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Vilemína z Bayreuthu, markraběnka

1709-1758

německá šlechtička, sestra Fridricha II., mecenáška umění