potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Václav Vojtěch ze Šternberka

cca -1708

český šlechtic

Zahrady

Trojský zámek