potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Thorvaldsen, Bertel (Albert)

1770-1844
Thorvaldsen, Bertel (Albert)

dánský klasicistní sochař