potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Stross, Barnett

1899-1967

britský lékař a politik, iniciátor kampaně Lidice Shall Live (Lidice budou žít) za obnovu vyhlazených Lidic