potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Sontag, Henriette

1806-1854
Sontag, Henriette

německá operní pěvkyně, svého času světově uznávaná koloraturní sopranistka

Zahrady

Branitz