potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Sello, Hermann

1800-187

pruský zahradník, spolupracovník P.J. Lenného a L. Persia