potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Seidel, Johann Heinrich

1744-1815

zahradník saského kurfiřta, botanik, šlechtitel