potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Pöppelmann, Mätthaus Daniel

1662-1736
Pöppelmann, Mätthaus Daniel

německý architekt a sochař, dvorní architekt saského kurfiřta Augusta Silného