potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Johann Georg III.

1647-1691

saský kurfiřt, otec Johanna Georga IV. a Augusta Silného