potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Fridrich Vilém IV.

1795-1861
Fridrich Vilém IV.

pruský král