potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Fridrich Vilém II.

1744-1797
Fridrich Vilém II.

pruský král