potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Braun, Matyáš Bernard

1684-1738

barokní sochař