potěšení pro všechny milovníky zahrad  

August II. Silný (Fridrich August I.)

1670-1733
August II. Silný (Fridrich August I.)

saský kurfiřt a polský král