potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Villa del Balbianello

Villa del Balbianello

12.07.2009 /

Zahradu Villy del Balbianello ze tří stran obklopují vody jezera Como. Střídmá, promyšlená výsadba a omezená barevná paleta dávají vyniknout jedinečné scenérii. Svažitý skalnatý terén a částečně i zdi budov obrůstají plazivé a pnoucí rostliny, rozsáhlejší pasáže pokrývají porosty stříhaného vavřínu. Zahradě dominují pečlivě udržované tvarované dřeviny – platany, cesmínovité duby a cypřiše. Architektonickou dominantou zahrady je lodžie s výhledy na jezero a se sloupovím porostlým zelenými girlandami (Ficus repens).