potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Villa Cicogna-Mozzoni

Villa Cicogna-Mozzoni

12.06.2009 /

Renesanční vila s bohatými freskami, obklopená sedmiúrovňovými terasovými zahradami se zachovaným původním půdorysem, je od svého vzniku stále v rukou potomků původního majitele. Pravidelná zahrada s tufovými zdmi, grotta, schodiště s vodní kaskádou, parter a parkové partie.