potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Valdštejnská zahrada

Valdštejnská zahrada

08.06.2008 /

Raně barokní zahrada přiléhající k paláci Albrechta z Valdštejna (dnes sídlo senátu České republiky) se honosí impozantními stavbami grotty s mohutnou krápníkovou stěnou a saly terreny vyzdobené freskami. Zahradu oživují geometricky rozmístěné vodní prvky – čtvercová kašna se sochou Venuše, kašna s vodotryskem propojující dvě části zahrady a bazén s ostrůvkem, jemuž vévodí socha řeckého hrdiny Hérakla obklopená čtyřmi Najádami. Pozoruhodnou sochařskou výzdobu tvoří kopie soch antických božstev a mytologických hrdinů, původně od významného nizozemského manýristického sochaře Adriaena de Vries. (Originály byly za třicetileté války odvezeny do Švédska jako válečná kořist, dnes se nacházejí v královském Drottingholmském paláci. Kopie soch pro Valdštejnskou zahradu vznikly v letech 1914—1915.) Zahrada v centru města skýtá překvapení z rostlinné i zvířecí říše: v chráněné poloze uzavřeného nádvoří se u zdí daří choulostivým fíkovníkům, ve voliéře žijí výři, v zahradě se volně pohybují pávi a kachny, v jezírku plavou ryby.