potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Neuer Garten / Nová zahrada Postupim

Neuer Garten / Nová zahrada Postupim

29.09.2010 /

Novou postupimskou zahradu v duchu dobových ideálů návratu k přírodě nechal v letech 1786 až 1791 vybudovat Fridrich Vilém II. mezi břehy dvou jezer. Architektonicku dominantou je Mramorový palác na břehu jezera, další zahradní stavby (oranžerie, pyramida) nesou zednářskou a alchymistickou symboliku. Některé významnější stavby jsou obklopeny formálními květinovými zahradami, které kontrastují s celkovým přírodním charakterem. Jako součást postupimsko-berlínského zahradního a krajinného komplexu se Nová zahrada řadí do seznamu světových památek UNESCO.