potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Melk

Melk

29.06.2010 /

Zahrady benediktinského kláštera s vyhlídkou na Dunaj nabízejí kombinaci klasických formálních a krajinářských úprav s moderními plastikami. Pozoruhodné jsou 250 let staré lípy, zahradní pavilon s iluzionistickými malbami od J. W. Bergla, obklopený růžovou zahradou, barokní jezírko s proměnlivou rostlinnou plastikou Nového světa od švýcarského sochaře Christiana Philippa Müllera a rajská zahrádka s pozoruhodnými exempláři bylin a zeleniny. Knihovna kláštera byla Umbertu Ecovi inspirací pro dějiště románu Jméno růže.