potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Luftova zahrada

Luftova zahrada

17.02.2013 /

Zahrada koncipovaná v návaznosti na zamýšlenou vilu plzeňského právníka JUDr. Viléma Lufta se shodou historických náhod stala kuriózní ukázkou rezidenční zahrady, avšak bez postavené rezidence. Jádrem zahrady jsou dva rybníčky, původně určené k chovu ryb pro rodinnou rybárnu, za vlastnictví Viléma Lufta proměněné v okrasná jezírka s balustrádami a sochařskou výzdobou od plzeňského sochaře Otokara Waltra. Z výzdoby se dochovalo pouze torzo. Ve vlhkém prostředí se daří mokřadní a vlhkomilné vegetaci a zvířeně, další zajímavostí jsou původní i nově vysázené dřeviny.

Osobnosti

no image

Luft, Vilém

Články

Ohlédnutí za Víkendem otevřených zahrad

Adresa:

Luftova zahrada, Za rybárnou 110, Plzeň