potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Alyscamps

Alyscamps

24.10.2015 /

Největší římskou nekropoli, která se původně nacházela za branami Arles a sloužila jako hřbitov až do středověku, časem částečně pohltilo industrializované město, proťal ji vodní kanál i železnice. Dodnes si však zachovala tajemné kouzlo, které nejsilněji působí ve slavné topolové aleji lemované sarkofágy, jež se v pozdějších dobách stala oblíbeným místem mileneckých procházek. Vládne tu nejen příjemný stín topolů, platanů a pinií za horkých dnů, ale i nezemský klid a harmonie. Les Alyscamps zvěčnila ve svých dílech řada spisovatelů a básníků (např. Rainer Maria Rilke, Dante Alighieri, Lawrence Durrell), nejlépe však atmosféru těchto Elysejských polí vystihli dva malíři, kteří sem spolu koncem října roku 1888 chodili, aby experimentovali s barvami – Vincent van Gogh a Paul Gauguin. Les Alyscamps jsou součástí arleského komplexu římských a románských památek, který je od roku 1981 na seznamu světového dědictví UNESCO.