potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Kratochvíle

Kratochvíle

16.10.2013 /

Rožmberský letohrádek ve stylu italské renesanční vily je ze všech stran obklopený zdí a vodním kanálem, v němž byly svého času instalovány vodní hříčky pro zahradní kratochvíle. Na ostrově je v přímé blízkosti rezidence pravidelná zahrada se stříhanými keři (zimostráz a tis), na břehu kanálu se nachází štěpnice a u severní zdi bylinková, květinová a kulinářská zahrada s pravidelně tvarovanými záhony. Celý areál je sevřený přísným geometrickým řádem v kontrastu s okolní, původně bažinatou krajinou. Místo je spjaté s nejen s významnými šlechtickými rody českých dějin (Rožmberkové, Eggenbergové, Habsburkové, Schwarzenbergové), ale i s významnými lékaři a botaniky (Petr Ondřej Mathioli, Adam Zalužanský ze Zalužan).