potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Konopiště

Konopiště

28.05.2012 /

Krajinářský park v okolí zámku Konopiště patří k nejrozsáhlejším v Čechách. Současné parkové a zahradní úpravy pocházejí z konce 19. a počátku 20. století, kdy byl zámek sídlem následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Původní barokní krajinnou koncepci nechal rozvinout do rozlehlého krajinářského parku, na ploše někdejšího barokního parteru založil formální růžovou zahradu s volně interpretovanými formálními prvky barokního tvarosloví i s některými prvky romantických zahrad, jako jsou například egyptské obelisky. Také vybudoval skleníky pro botanické sbírky a výsadbu obohatil o exotické dřeviny.