potěšení pro všechny milovníky zahrad  

wolemie vznešená (Wollemia nobilis)