potěšení pro všechny milovníky zahrad  

fíkovník šplhavý (Ficus repens (F. pumila))