potěšení pro všechny milovníky zahrad  

diksonie, stromová kapradina (Dicksonia)