potěšení pro všechny milovníky zahrad  

dasylirion (Dasylirion acrotrichum)