potěšení pro všechny milovníky zahrad  
no image

Řádky psané v zálivu Lerici (Lines Written in the Bay of Lerici)

Jedna z básní, které Percy Byshe Shelley napsal během svého pobytu v ligurském Lerici v roce  1822, nedlouho před svou smrtí. Česky vyšla v překladu Jaroslava Vrchlického v roce 1901 ve výboru z Shelleyovy poezie  Výbor z lyriky.   Řádky psané v zálivu Lerici (přel. Jaroslav Vrchlický) Mne v tiché chvíli opustila, kdy luna se […]