potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Typy zahrad - zahrady na seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO

Goethes Gartenhaus

Květinová zahrada s oblázkovými mozaikami a kamennými objekty u zahradního domku Johanna Wolfganga Goetha, jenž zahradu sám založil. Výhled do parku, na jehož vzniku se Goethe významně podílel. Zahrada s domkem i park jsou jako součást historického centra Výmaru na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Belvedere Výmar

Letní vévodské sídlo s formálními zahradami a krajinářským parkem, skleníkem, oranžerií, zahradním divadlem, bludištěm a růžovou zahradou založenou v roce 1994 podle návrhu slavného anglického zahradního architekta H. Reptona pro růžovou zahradu v anglickém Ashridge. Na vzniku místní botanické sbírky se podílel J. W. Goethe (1820). Jako součást historického centra Výmaru je zahrada zařazena mezi […]

Giardino Giusti

Giardino Giusti

Terasová zahrada s parterem centrálně rozděleným cypřišovou alejí a s labyrintem zrekonstruovaným podle původního renesančního plánu; mytologické sochy, grotty, vyhlídka z teras na Veronu.

Avebury

Avebury

Ve vesnici s prehistorickými památkami se nachází alžbětinské sídlo obklopené zahradou z počátku 20. století, které dominují mohutné stříhané keře bizarních tvarů.

Giardino (di) Boboli

Giardino (di) Boboli

Zahrada přiléhající k paláci Pittiů, založená Medicejskými podle renesančních principů, hlavní prvky jsou však barokní – cypřišová alej (Il Viottolone), ostrovní růžová zahrada zahrada s fontánou a sochařskou výzdobou a řada alegorických soch.