potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Procházka po otevřených zahradách

26.06.2013 /
Vzhledem k povodňové situaci v Černošicích byl sobotní program události „V zahradách“ zrušen. Nedělní komentovaná procházka po starých zahradách se konala podle původního plánu. Počasí jí přálo a setkala se s příznivým ohlasem návštěvníků.
Procházka po otevřených zahradách

Černošice patří k místům zasaženým letošními povodněmi. Po zvážení lidského a technického faktoru povodňové situace a po dohodě s místostarostkou města Danielou Göttelovou jsme se rozhodli zrušit sobotní kulturní program v zahradě vily ZUŠ i doprovodné akce. Z důvodu vytížení odstraňováním povodňových škod nemohla být v plném rozsahu otevřena zahrada Zemanova letohrádku, nekonaly se dětské zahradní hry, koncert, představení projektu revitalizace zahrady ZUŠ, promítání fotografií zahrad ani další plánovaný program.

Po konzultaci s dendrologem Janem Kocourkem a majiteli zahrad však zůstala bez změny nedělní komentovaná procházka po starých černošických zahradách. Pod liliovníkem tulipánokvětým v zahradě Zemanova letohrádku (vila ZUŠ) se sešlo kolem osmdesáti zájemců. Odtud se vydali do šesti soukromých zahrad, které majitelé pro tuto příležitost laskavě zpřístupnili a společně s Janem Kocourkem a Ivanem Látalem návštěvníkům přiblížili příběhy i pozoruhodné rostliny jednotlivých zahrad.

České slovo „zahrada“ samo o sobě naznačuje ohrazené, uzavřené, zvenčí nepřístupné místo. Navštívení tohoto soukromého prostoru nabízelo mnohá překvapení: jedinečný ráz každé zahrady, objevování zahradních zákoutí a tajemství, nečekané pohledy do okolní krajiny a v neposlední řadě také vítané občerstvení, které pozorní majitelé návštěvníkům připravili. Dramatickou tečkou za procházkou udělala bouře, která se dostavila právě ve chvíli, kdy končila prohlídka poslední zahrady.

Zahrada je místem na pomezí kultury a přírody. Jsme rádi, že i přes letošní nepřízeň živlů se v Černošicích podařilo poprvé otevřít zahrady a možnosti jejich objevování. Velmi děkujeme všem zúčastněným za vstřícnost a podporu.