potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Vítejte „V zahradách“

29.05.2013 /
Černošická událost "V zahradách" mimo jiné nabízí zahradní program s koncertem a promítáním fotografií zahrad, komentovanou procházku po místních zahradách a představení zahrady Zemanova letohrádku (vila ZUŠ), otevřené v rámci Víkendu otevřených zahrad.
Vítejte „V zahradách“

Černošice jsou zahradní město s dlouholetou tradicí. V průběhu let nás několikrát napadlo upozornit na zdejší staré zahrady s pozoruhodnými dřevinami, které dodávají městu charakteristický vizuální ráz. Po letech, kdy jsme navštívili přes sto padesát zahrad u nás i v zahraničí, po loňské návštěvě Víkendu otevřených zahrad v Plzni a Praze a po úspěšných Dnech architektury v Černošicích jsme s tímto nápadem oslovili Mariu Cavinu. Díky její iniciativě, organizačním schopnostem a společenskému šarmu se mohla původní myšlenka proměnit ve skutečnost. Tak vznikla letošní událost „V zahradách“.

Letos se černošické zahrady otvírají poprvé a pro místní obyvatele je to nová událost.  Proto jsme zvolili variantu spolupráce s městem a představení zahrady Zemanova letohrádku (nyní vila ZUŠ), zapojení do Víkendu otevřených zahrad a uspořádání doprovodného programu, abychom obyvatele města i další zájemce upozornili na možnosti otevření zahrad a rozvíjení zahradní kultury, která je Černošicím dlouhodobě vlastní, má lokální specifiku, ale zároveň je součástí širšího kontextu.

V sobotu ve vile ZUŠ proběhne po koncertě Prague Cello Quartet promítání fotografií dalekých i blízkých zahrad od černošických autorů – Lukáše Klimenta, Petra Králíka, Petra Kubína a Ivana Látala. Představí širokou škálu zahrad a parků – od evropských přes české až po lokální černošické. Samotná zahrada Zemanova letohrádku (nyní vila ZUŠ) je v současnosti zajímavá především pozoruhodným exemplářem liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera) a zasazením secesní stavby architekta Osvalda Polívky do terénu. Také bude představen projekt revitalizace zahrady, který vypracoval ing. Jan Hamerník, PhD.

Na komentované nedělní procházce budou mít zájemci v doprovodu dendrologa Jana Kocourka možnost navštívit některé černošické zahrady se zajímavými dřevinami a poznat město z jiného pohledu. Je připraven další doprovodný program ve spolupráci s místním společenským klubem Ferenc Futurista a občanským sdružením Aqua Incorrupta. Událost doprovázejí informační materiály, které vytvořila Tereza Králová (VISUALIST).
Existují různé možnosti a varianty otevření zahrad – od zapojení do širšího systému až po ryze lokální iniciativu, od oficiálních projektů až po sousedské či přátelské akce, od historických zahrad až po zahrádky u domků a chat, pro dobročinné účely, v jednotných či individuálně zvolených časových termínech. Nejde však jen o otevření zahrad, ale i o otevření srdce návštěvníkům zblízka i zdaleka, známým i neznámým. Událost Víkend otevřených zahrad se letos se koná již počtvrté, otevírá běžně nepřístupné zahrady a běžně navštěvovaným dává novou dimenzi poznání. (O loňském Víkendu otevřených zahrad jsme podrobně informovali na našem webu.) Jejím iniciátorům patří dík za to, že tuto myšlenku u nás šíří. Pro zájemce, kteří by chtěli otevřít své zahrady v rámci Víkendu otevřených zahrad, uvádíme kontakt:  www.vikendotevrenychzahrad.cz.
Letos přejeme všem hezké zážitky v černošických i dalších zahradách. Věříme, že zahrada je místem, které lidi spojuje a přináší jim radost.