potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Vok, Petr

1539-1611

český šlechtic a politik, příslušník rodu Rožmberků