potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Rilke, Rainer Maria

1875-1926
Rilke, Rainer Maria

německý básník původem z Prahy, jeden z nejvýznamnějších německy píších lyriků přelomu 19. a 20. století