potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Luft, Vilém

-1920

plzeňský advokát

Zahrady

Luftova zahrada