potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Zápisky Malta Lauridse Brigga

O římské nekropoli Les Alyscamps, „kde bytují duše“, se Rilke zmiňuje ve svém jediném, částečně autobiografickém románu Zápisky Malta Lauridse Brigga (Mladá fronta, 1967, přel. Josef Suchý) a v sonetu č. 5 ze sbírky Sonety Orfeovi (Literární salon, 2013, přel. Aleš Misař).