potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Pohádky z Alhambry

Dílo Washingtona Irvinga z roku 1832, Tales of Alhambra (Příběhy z Alhambry), vyšlo v českém překladu Václava Pelyňka a s ilustracemi Adolfa Kašpara a Hanuše Scheinera pod názvem Pohádky z Alhambry v roce 1911.