potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Italská cesta (Italienische Reise)

Goethův deník z italské cesty, kterou podnikl v roce 1786, vyšel až po třiceti letech, v roce 1816, doplněný o úvahy a reminiscence. Česky vyšel v roce 1982 v překladu Věry Riegerové-Macháčkové.