potěšení pro všechny milovníky zahrad  

Elegie z Duina (Duineser Elegien)

K napsání sbírky deseti elegických básní Rainera Mariu Rilka inspiroval pobyt  na zámku Duino nedaleko Terstu.  Česky vyšla sbírka v roce 1930 v překladu Pavla Eisnera a v roce 1999 v překladu Jiřího Gruši.