potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Vrchotovy Janovice

Vrchotovy Janovice

12.03.2012 /

Vrchotovy Janovice jsou nedílně spjaty se jménem poslední zámecké paní Sidonie Nádherné, která zvelebila a rozšířila park,  založený koncem 19. století jejím otcem. Ve spolupráci se svým bratrem Janem a zahradním architektem C. K. Schneiderem také provedla řadu zahradních úprav — založila květinovou zahradu, alpinium,  terasy, skleníky, založila sbírku pěnišníků. Většina z těchto úprav se nedochovala, ale park zůstává unikátním dílem jak z pohledu dendrologického, tak z hlediska zahradně architektonické a krajinné koncepce.