potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Giardino (di) Boboli

Giardino (di) Boboli

23.01.2001 /

Zahrada přiléhající k paláci Pittiů, založená Medicejskými podle renesančních principů, hlavní prvky jsou však barokní – cypřišová alej (Il Viottolone), ostrovní růžová zahrada zahrada s fontánou a sochařskou výzdobou a řada alegorických soch.