potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Arche Noah / Archa Noemova, Schiltern

Arche Noah / Archa Noemova, Schiltern

22.01.2010 /

Na půdorysu původní barokní zámecké zahrady v roce 1990 vznikl projekt pro zachování diverzity domácích i cizokrajných jedlých rostlin. Kulinářská zahrada pravidelně uspořádaná podle centrální osy mezi zámkem a zahradním pavilonem je udržovaná na ekologických principech a po celé vegetační období nabízí tvarovou, barevnou i chuťovou rozmanitost a bohatou nabídku rostlin a semen ke koupi.