potěšení pro všechny milovníky zahrad  
Alhambra a Generalife

Alhambra a Generalife

06.08.2015 /

Alhambra a Generalife, středověké paláce a zahrady maurských panovníků tvoří dominantu Granady. Geometrické uspořádání palácových zahrad kontrastuje s okolní hornatou krajinou, chladivý vodní prvek (četné fontány, nádrže a kanály) je silným protikladem k místnímu suchému a horkému klimatu. Přestože zahrady obou paláců prošly v průběhu staletí devastací i úpravami a ve 20. století zásadní rekonstrukcí, zůstávají nejdochovanější ukázkou středověkého islámského zahradního umění v Evropě.

Pro oba palácové komplexy je charakteristická bohatá reliéfní a mozaiková ornamentalita, propojení interiérů a exteriérů vodním prvkem, pravidelná atria a nádvoří, kombinace formální i neformální výsadby. K nejpozoruhodnějším částem patří Patio de la Acequia (Nádvoří dlouhého kanálu), Patio de los Cipreses (Nádvoří cypřišů) a Escalera del Agua (vodní schodiště) v Generalifu a Patio de los Leones (Lví nádvoří) a Patio de los Arrayanes (Myrtové nádvoří) a Partal (palácové terasy s pozůstatky základů budov, nyní osázené vegetací). Zahrady skýtají četné výhledy do okolní krajiny, inspirovaly řadu uměleckých děl.