potěšení pro všechny milovníky zahrad  

ačokča, cyklantera (Cyclanthera pedata)